Despre noi

Societatea SC ECOROM SRL deţine Certificatul de Atestare nr. 26 din 2017, eliberat de Ministerul Apelor și Pădurilor cf. Ordinului nr. 584/2017, pentru întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Societatea SC ECOROM SRL este certificată pentru Sistemul de Management al Calităţii, şi pentru Sistemul de Management de Mediu , respectiv SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

Personalul firmei S.C. ECOROM S.R.L. este compus din specialişti cu înaltă calificare în domeniul protecţiei calităţii apelor, ei participând la cursuri de specializare în domeniile amintite, cu o experiență de peste 20 ani în domeniu.