Home

CONSULTANȚĂ, PROIECTARE, INGINERIA MEDIULUI

Proiectare și execuție sisteme de alimentare cu apă și canalizare,
tratare și epurare ape uzate


SERVICII

Proiectare

 • Alimentare cu apă potabilă
 • Tratare – potabilizare apă
 • Canalizare ape uzate
 • Epurare ape uzate menajere
 • Epurare ape uzate industriale
 • Stații de pompare
 • Traversări cursuri de apă
 • Lucrări de protecția mediului
 • Lucrări de protecție a apelor

Documentații tehnice

 • Aviz/Autorizație de gospodărire a apelor
 • Acord/Autorizație de mediu
 • Autorizație sanitară
 • Certificat de Urbanism
 • Autorizație de construire

Consultanță și Asistență tehnică

 • Proiecte de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de potabilizare
 • Punerea în funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de potabilizare
 • Optimizarea funcționării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de potabilizare
 • Întocmirea instrucțiunilor și a manualului de exploatare pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare, stații de epurare, stații de potabilizare
 • Instruire personal de întreținere și exploatare

Dirigenție

 • Construcții
 • Rețele edilitare (apă, canal)
 • Stații de epurare ape menajere
 • Stații de epurare ape industriale
 • Stații de tratare
 • Stații de potabilizare (tratare apă potabilă)
 • Drumuri
 • Instalații electrice

Despre noi

Societatea SC ECOROM SRL deţine Certificatul de Atestare nr. 26 din 2017, eliberat de Ministerul Apelor și Pădurilor cf. Ordinului nr. 584/2017, pentru întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Societatea SC ECOROM SRL este certificată pentru Sistemul de Management al Calităţii, şi pentru Sistemul de Management de Mediu , respectiv SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

Personalul firmei S.C. ECOROM S.R.L. este compus din specialişti cu înaltă calificare în domeniul protecţiei calităţii apelor, ei participând la cursuri de specializare în domeniile amintite, cu o experiență de peste 20 ani în domeniu.

Contact

SC Ecorom SRL

540542, Târgu Mureș, Romania
Str. Moldovei nr. 13A/3

tel/fax: 0265 – 265 344
email: office@ecorom.net
web: www.ecorom.net