VIDEOINSPECTIE - VIDEO INSPECTIE - CANALIZARE


Societatea SC ECOROM SRL – Tg Mureş execută lucrări de videoinspecţie pentru reţele de canalizare cu diametru Dn 160 – Dn 700.

Prin videoinspecţie canalizare se obţin următorele informaţii:

-        Lungimea reţelei;

-        Panta conductei;

-        Vizualizarea defectelor de montaj la îmbinare;

-        Vizualizarea obturărilor

-        Vizualizarea stării tehnice a conductelor

Videoinspecţia canalizării poate fi realizată pentru verificarea execuţiei investiţiilor noi pentru reţele de canalizare ape uzate, iar raportul de videoinspecţie al sistemului de canalizare poate fi un act doveditor de bună execuţie la recepţia finală a lucrărilor, respectiv condiţie de decontare a lucrărilor.

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar