Staţii de tratare potabilizare apa

Statiile  de potabilizare (tratare apa potabila) vor fi realizate pe baza proiectelor noastre sau pe baza unui proiect existent la beneficiar

Oferta pentru realizarea statiilor de potabilizare (tratare apa potabila) cuprinde:

  • Proiectare statii de potabilizare (tratare apa potabila)
  • Constructii, terasamente aferente statiilor de potabilizare
  • Furnizare de utilaj si echipament pentru statiile de tratare - potabilizare
  • Montaj echipamente pentru statiile de tratare - potabilizare
  • Asistenta la punerea in functiune pentru statiile de tratare - potabilizare
  • Optimizarea exploatării pentru statii de tratare - potabilizare

Tehnologiile staţiilor de potabilizare a apei executate şi furnizate de noi sunt în funcţie de caracteristicile sursei de apă, debit, caracteristicile necesare ale apei tratate, suprafaţa disponibilă pentru amplasarea staţiei de potabilizare a apei şi constau în:

  • Cogulare-floculare suspensii
  • Decantatare
  • Filtrare mecanică cu nisip şi cărbune activ
  • Filtre cu schimbători de ioni
  • Dezinfectie cu clor
  • Dezinfectie cu UV ( raze ultraviolete)
  • Oxidare si dezinfectie cu ozon
  • Osmoză inversă

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar