Statii de epurare

Statii de epurare cu capacitati peste 1000 mc apa uzata/zi
Statiile de epurare ape uzate menajere si industriale vor fi realizate pe baza proiectelor noastre  sau pe baza unui proiect existent la beneficiar.

Oferta pentru realizarea statiilor de epurare cuprinde:

 • Proiectare
 • Constructii, terasamente
 • Furnizare de utilaj si echipament
 • Montaj
 • Asistenta la punerea in functiune
 • Optimizarea exploatării instalaţiilor

Tehnologiile de epurare ale staţiilor de epurare ape uzate executate şi furnizate de noi sunt în funcţie de caracteristicile apei uzate, debit, condiţii de deversare, suprafaţa disponibilă pentru amplasarea staţiei de epurare şi constau în:

 • Epurare mecanică apă uzată
    • Sitare,
    • Desnisipare
    • Deparare grăsimi gravitaţională
    • Flotaţie cu aer dizolvat
    • Neutralizare
 • Epurare biologică, cu sau fără denitrificare, defosforizare
    • Cu nămol activ in suspensi de tip continuu
    • Cu nămol activ in suspensie de tip SBR
    • Cu nămol activ fixat pe suport
    • Tip CARBOFIL
 • Epurare terţială
    • Filtrare
    • Dezinfecţie
    • Denitrificare
    • Defosforizare biologică sau chimică
    • Prelucrarea finală a nămolului
    • Stabilizare namol
    • Deshidratare mecanică namol
    • Uscare namol

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar