Retehnologizare pentru statii de epurare ape uzate, existente

Oferta pentru reabiltarea, retehnologizarea si modernizarea sistemelor de canalizare si statiilor de epurare existente cuprinde:

  1. Proiectarea pentru reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea sistemelor de canalizare si statiilor de epurare existente
  2. Reabilitarea constructiilor existente, aferente statiilor de epurare, adaptarea si extinderea acestora la soluţiile proiectate
  3. Modernizarea si Adaptarea instalatiilor hidraulice si electrice existente  aferente statiilor de epurare ape uzate la soluţiile proiectate
  4. Furnizare de utilaje si echipamente pentru statiile de epurare ape uzate
  5. Montaj utilaje la statiile de epurare ape uzate
  6. Asistenta la punerea in functiune pentru statiile de epurare ape uzate
  7. Optimizarea exploatării statiilor de epurare ape uzate.

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar