Puţuri de apă

SC ECOROM SRL realizează următoarele servicii in acest domeniu:

      1. Proiectarea puturilor de apă pe baza studiilor hidro-geologice
      2. Echiparea puturilor de apă cu instalaţie de pompare.
      3. Asistentă tehnică la punerea in functiune a puturilor de apă

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar