Separatoare de ulei

Separatoarele de uleiuri minarale se utilizeaza în scopul colectarii si îndepartarii produselor petroliere libere din apele uzate industriale si/sau meteorice provenindde la ateliere mecanice, suprafete de parcare, rampe de spalare a vehiculelorde orice tip, gospodarii agricole, statii de distributie carburanti, etc.

Utilizarea separatoarelor de uleiuri minerale asigura pentru efluent conditiile impuse prin normativele NTPA – 001/2005 - priviind evacuarea apelor uzate evacuate în emisari naturali, NTPA – 002/2005 - priviind evacuarea apelor uzate evacuate în canalizare centralizata.

Separatoarele sunt constructii modulate, pentru capacitati cuprinse intre 1-125 litri /s. Pentru debite mai mari de ape uzate, se recomanda folosirea in paralel a 2 sau mai multe separatoare modulare.

Separatoarele sunt constructii destinate amplasarii subterane, realizate integral din material plastic, din placi din polipropilena, nefiind necesara protectie anticorosiva. Ele pot fi amplasate ca atare, fara masuri speciale de protectie, direct în pamânt (în conditiile precizate de producator), în zone necarosabile, lipsite de apa subterana.

În zone supuse traficului, în teren cu ape subterane la cota de amplasare a separatorului sau la adâncimi de pozare superioare celor indicate de producator, separatoarele vor fi protejate în constructii realizate din beton, folosind ca si cofrag interior structura din polipropilena a separatorului.

PROPUNERE AVANTAJOASA!!!

  • Proiectam bazine pentru separatoare, care pot fi construite de catre beneficiar, din beton armat, in regie propie si apoi echipate de noi cu echipamente specifice.

  • La cererea clientului oferim echipamentele necesare dotarii separatoarelor existente: filtre coalescente si de adsortie,uniformizoare, echipamente necesare eficientizarea acestor separatoare si obtinerea unui efluent conform prevederilor normativelor in vigoare.

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar