Referinţe pentru lucrării de proiectare

Lista cu principalele proiecte pentru investiţii de alimentare cu apă, tratare apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere şi industriale şi documetaţii tehnice pentru obţinerea avizelor /autorizaţiilor elaborate de către societatea SC Ecorom SRL-TG.-Mureş:

 • STAŢIA DE EPURARE ORAŞ SOVATA- tehnologie - proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • REABILITARE UZINĂ DE APĂ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE- tehnologie – proiect tehnic
 • STAŢIA DE EPURARE A ORAŞULUI IANCA, JUD. BRĂILA – documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de mediu
 • RETEHNOLOGIZARE A STATIEI DE EPURARE ORAŞ IANCA, JUD. BRAILA -Studiu de fezabilitate, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • REABILITARE SI RETEHNOLOGIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A ORASULUI FAUREI-Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • EXTINDEREA RETELEI DE APA SI CANALIZARE INCLUSIV STATIE DE TRATARE APA STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA RÂCIU, JUD. MUREŞ - Studiu de fezabilitate,Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu- proiect cu finanţare SAPARD.
 • SISTEM DE TRATARE ŞI POMPARE APĂ, SECTIA FILITELNIC, SC ROMGAZ, JUD. MUREŞ -Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • CONSTRUIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE BAND, MĂRĂŞESTI ŞI VALEA RECE, JUD. MUREŞ - Studiu de fezabilitate,proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu- proiect cu finanţare SAPARD
 • CANALIZARE APE UZATE, COMUNA LIVEZENI, JUD. MUREŞ- Studiu de fezabilitate, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • SISTEM DE CANALIZARE ŞI STATIE DE EPURARE APE UZATE, COMUNA RUSII MUNTI, JUD. MURES- Studiu de fezabilitate, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • STAŢIE DE EPURARE, SECŢIE DELENI, ROMGAZ, JUD. MUREŞ- Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, INDUSTRIALA GRUP SĂRMAŞ, JUD. HARGHITA -Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor .
 • ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA APOLD, JUD. MUREŞ – Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu- proiect cu finanţare SAPARD
 • STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, FABRICA DE PRELUCRAREA LAPTELUI, LOC.MONOR, JUD. BISTRIŢA -Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, CARTIER DE LOCUINŢE BUCOV, JUD. PRAHOVA -Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, APEMIN STÂNCENI, JUD. MURES - Studiu de fezabilitate, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • RETEHNOLOGIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE LA SPITALUL MUNICIPAL TARNAVENI –Proiect tehnic, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • RETEHNOLOGIZARE CENTRALA TERMICA LA GIMNAZIUL AVRAM IANCU, MUNICIPIUL TÂRNAVENI- Studiu de fezabilitate, PT +DE,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu.
 • SC BRAU UNION SA-Fabrica de bere si malţ- documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • RA AQUASERV SA-Retehnologizarea Uzinei de apă; Reabilitarea şi retehnologizarea Staţiei de epurare a municipiului Tg.-Mureş, reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare in municipiul Tg. –Mureş - documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor şi acordului de mediu- proiecte cu finanţare ISPA
 • SC ELECTROMURES SA, Tg.-Mureş- documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • SC ROMVELO SA, Ludus, jud. Mureş- documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • SC MOBEX SA, municipiul Tg.-Mureş- documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • SC MEDIMPACT SA –Fabrica de prelucrarea pielii, Mediaş- documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de gospodarire a apelor
 • SC MEDIMPACT SA –Fabrica de prelucrarea pielii, Mediaş- Retehnologizarea staţiei de epurare ape uzate industriale- proiect faza SF, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor şi acordului de mediu
 • SC ZAHĂRUL ORADEA SA – Retehnologizarea treptei biologice din cadrul staţiei de preepurare ape uzate industriale – proiect faza SF
 • SC SOMETRA SA Copsa Mica- documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor
 • FABRICA DE PRELUCRARE A LEMNULUI, LOC. SĂRMAŞ, JUD. HARGHITA - documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de gospodarire a apelor
 • FABRICA DE PRELUCRARE A LEMNULUI, LOC. SĂRMAŞ, JUD. HARGHITA- STAŢIE DE EPURARE APE UZATE - proiect faza PT, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor şi acordului de mediu
  SC GEOSEF LEVICOM SRL- Fabrica de prelucrare a lemnului, loc. Ideciu de Jos, jud. Mureş - documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de gospodarire a apelor
 • SC GEOSEF LEVICOM SRL- Fabrica de prelucrare a lemnului, loc. Ideciu de Jos, jud. Mureş - Staţie de epurare ape uzate - proiect faza PT, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodarire a apelor şi acordului de mediu
 • SC UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA-Fabrica de margarină- Tg.-Mureş - Retehnologizarea staţiei de preepurare ape uzate industriale – proiect faza SF, proiect tehnic, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu
 • CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢA Lunca Mureşului, jud. Mureş – documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor
 • CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢA Lunca Mureşului, jud. Mureş – Staţie de epurare ape uzate fecaloid menajere- proiect faza SF, documentaţie tehnică pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor şi a acordului de mediu
 • SC SUMEL MAŞINI DE CALCUL TG. –Mureş – Staţie de preepurare ape uzate galvanotehnice- proiect faza SF, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor şi a acordului de mediu
  SPITALUL TBC-TG.-MUREŞ- Staţie de preepurare ape uzate –Proiect faza SF, documentaţie tehnică pentru obţinerea acordului de mediu
 • STAŢIE DE EPURARE APE UZATE TEHNOLOGICE-FABRICA DE LAPTE-SC GORDON PROD SRL-Bisericani, jud. Harghita-Proiect SF,, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor şi a acordului de mediu
 • SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ IN COMUNA BAND, JUD. MUREŞ- Proiect PT+DE,, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor şi a acordului de mediu
 • STAŢIE PREEPURARE APE UZATE DE LA FABRICA DE LAPTE SC GORDON PROD SRL – proiect tehnic
 • INSTALAŢIE TEHNOLOGICĂ PENTRU O STAŢIE DE EPURARE MACANO BIOLOGICĂ PENTRU EPURAREA APELOR UZATE SC GRIVCO AGRO SA - proiect tehnic
 • STAŢIE DE EPURARE ŞI REŢEAUA DE CANALIZARE SC MOBINARTA SRL – proiect tehnic + documentaţii tehnice pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor şi a acordului de mediu
 • STAŢIE DE EPURARE BIOLOGICĂ, SEPARATOR DE GRASIMI, BAZIN DE STOCARE SC KOKELTAL SRL– proiect tehnic, execuţie şi documentaţii de avizare
 • EVACUAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE DE PE PLATFORMA BRATEI SNGN ROMGAZ MEDIAŞ – proiect tehnic
 • INSTALAŢIE TEHNOLOGICĂ PENTRU STAŢIE DE EPURARE MECANO BIOLOGICĂ PENTRU APE UZATE SC SANAGRA SA - proiect tehnic, execuţie şi furnizare instalaţii
 • STAŢIE DE EPURARE ŞI REŢEA DE CANALIZARE DE LA CELE TREI FOSE SEPTICE SC PRODLACTA SRL FĂRĂGĂU - proiect tehnic
 • STAŢIE DE EPURARE APE UZATE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU STAŢIE DE EPURARE SC BRUTCOM - TRANS SRL - proiect tehnic
 • MICROSTAŢIE DE EPURARE CU FILTRU BIOLOGIC SC TRIPLAST SRL - proiect tehnic
 • EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE DE LA CARMANGERIE SC MONTANA POPA SRL BLAJ- proiect fază unică
 • CONDUCTĂ DE REFULARE CANALIZARE APĂ PLUVIALĂ PENTRU ANSAMBLUL REZIDENŢIAL SUBCETATE ARAD SC CASAROM SA - faza proiect tehnic
  MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA STAŢIEI DE EPURARE DIN ORAŞUL INEU JUD ARAD - faza de proiectare studiu de fezabilitate, proiect tehnic
 • MODERNIZARE STAŢIE DE EPURARE ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA - studiu de fezabilitate, proiect tehnic
 • STAŢIE DE EPURARE APE UZATE DE LA FABRICA DE PREPARATE CARNE SC CIA ABOLIV SRL, LOC MIHAI VITEAZUL, JUD CLUJ - faza proiect tehnic
 • SC BORDOSIU SRL, FERMA DE BOVINE - faza studiu de fezabilitate, proiect tehnic
 • FERMA DE CAPRINE, SC BIOFARM SRL - faza studiu de fezabilitate, proiect tehnic
 • RETEHNOLOGIZAREA STAŢIEI DE EPURARE A FABRICII DE ZAHĂR, SC ZAHĂRUL SA LUDUŞ - studiu de fezabilitate
 • RETEHNOLOGIZAREA STAŢIEI DE EPURARE A MUNICIPIULUI BRAD - faza studiu de fezabilitate, proiect tehnic
 • MODERNIZARE SC BRATEIU, SNGN ROMGAZ SA SUC MEDIAŞ – proiect tehnic
 • EXTINDERE, MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE SC FRIGOGLASS SA ROMANIA - proiect tehnic
 • CONSTRUIRE SISTEM CANALIZARE, EPURARE APE UZATE MENAJERE ŞI INDUSTRIALE IN COMUNA RUŞII MUNŢI – studiu de fezabilitate, proiect tehnic
 • SISTEM ALIMENTARE APĂ COMUNA SANPETRU DE CAMPIE – studiu de fezabilitate
 • STAŢIE EPURARE MONOBLOC APE UZATE FECALOID MENAJERE, SC NMN TURISM ODORHEIU SECUIESC – proiect tehnic
 • ALIMENTARE CU APA POTABILA A SATELOR BREAZA, FILIPISU MARE SI FILIPISU MIC, COMUNA BREAZA - proiect tehnic
 • ALIMENTARE CU APA POTABILA A SATELOR BATOS, GORENI SI DEDRAD COMUNA BATOS - proiect tehnic
 • SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI EPURAREA APELOR UZATE IN LOC. NADES SI TIGMANDRU, JUD. MURES - studiu de fezabilitate
 • STATIE EPURARE SC INDLACTO MURES SRL - proiect tehnic
 • STATIE EPURARE APE UZATE COMUNA BAISOARA, JUD. CLUJ - proiect tehnic si detalii executie
 • CANALIZARE MENAJERA SATELE SOLOVASTRU SI JABENITA - proiect tehnic
 • CONSTRUCTIE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE EPURARE A APELOR UZATE IN LOC. RACIU, SANMARTINU DE CAMPIE, LENIS, CACIULATA - proiect tehnic
 • STATIE EPURARE APE UZATE HOTEL BEST WESTERN BALVANYOS - studiu fezabilitate, proiect tehnic
 • STATII EPURARE APE UZATE IN LOCALITATILE UNGHENI, RECEA, VIDRASAU, CERGHID SI CERGHIZEL, JUD. MURES - proiect tehnic
 • MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE CU EXTINDERE TREAPTA CHIMICA PENTRU STATIA DE EPURARE SI STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI LOC. CURTEA DE ARGES - studiu fezabilitate
 • STATIE EPURARE APE UZATE INDUSTRIALE SC TERAPIA RANBAXY SA - studiu fezabilitate, proiect tehnic si detalii executie
 • IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM EFICIENT DE GESTIONAREA APELOR UZATE "ECOMANAGEMENT INEU" - proiect tehnic
 • CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE IN LOCALITATILE TEACA SI VIILE TECII, JUD. BISTRITA - studiu fezabilitate
 • REABILITARE FRONT CAPTARE INEU SUD. REABILITARE RETELE TRASPORT APA POTABILA - proiect tehnic
 • REALIZAREA SISTEMULUI DE APA POTABILA SI APA UZATA IN COMUNELE RACU SI SICULENI - proiect tehnic si detalii executie
 • INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA BATOS - studiu fezabilitate
 • CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA STANCENI, JUD. MURES - proiect tehnic si detalii executie
 • CONSTRUIRE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE, INCLUSIV STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA POGACEAUA, JUD. MURES - proiect tehnic
 • STATIE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN MUNICIPIUL ONESTI, JUD. BACAU - studiu fezabilitate
 • AERARE ARTIFICIALA A APEI UZATE DEVERSATE IN RAURILE MURES SI CERNA, PRIN CANALELE DEVERSOARE DE LA STATIILE DE EPURARE A APEI UZATE DEVA SI SANTUHALM - proiect tehnic, pregatire dosar de atribuire si supervizare lucrari
 • STATIE EPURARE SI SEPARATOR PRODUSE PETROLIERE - RA AEROPORT TRANSILVANIA - studiu fezabilitate
 • REABILITARE STATIE EPURARE APE UZATE MENAJERE DIN INCINTA SPEE IERNUT - studiu fezabilitate, proiect tehnic
 • CONSTRUIREA UNEI STATII DE EPURARE LA FABRICA DE PRODUSE LACTATE SC THEREZIA PRODCOM SRL - proiect tehnic
 • STATIE EPURARE APE UZATE LA COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA SUCURSALA SUCEAVA - proiect tehnic
 • INSTALATII TEHNOLOGICE LA STATIA DE EPURARE APE UZATE SC DORIPESCO SA - proiect tehnic
 • RETEHNOLOGIZAREA STATIEI DE EPURARE IAR GHIMBAV - proiect tehnic
 • SISTEM DE RACORDARE LA RETEAUA DE CANALIZARE DIN LOCALITATEA POGACEAUA - proiect tehnic
 • SISTEM DE RACORDARE LA RETEAUA DE CANALIZARE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE DIN COMUNA RUSII MUNTI - proiect tehnic

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar