Punere în functiune - Optimizare staţii de epurare

SC ECOROM SRL - Tg.Mures, oferă servicii de:

   1. Punere în funcţiune pentru  staţii de epurare ape uzate
   2. Optimizarea exploatării staţii de epurare ape uzate
   3. Instruirea personalului de exploatare pentru statii de epurare
   4. Elaborarea instrucţiunilor de lucru pentru exploatare staţii de epurare

 

In vederea realizării diagnozelor funcţionării staţiilor de epurare şi pentru determinarea caracteristicilor apelor uzate în diferitele etape ale procesului tehnologice  ale staţiei de epurare, sundem dotaţi cu un laborator mobil pentru ape uzate

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar