Proiectare în domeniile

Oferim servicii de proiectare in următoarele domenii:

 • Alimentare cu apă potabilă
 • Tratare - potabilizare apă
 • Canalizare ape uzate menajere şi industriale
 • Epurare ape uzate menajere
 • Epurare ape uzate industriale
 • Staţii de pompare
 • Traversări cu conducte a cursurilor de apă
 • Lucrări de protecţia mediului
 • Lucrări de protecţie a apelor
 • Ferme de animale
 • Edificii sociale

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar