Documentatii tehnice

SC ECOROM SRL elaborează documentatii tehnice, pentru toate sectoarele de activitate, inclusiv balastiere şi amenajări piscicole, pentru:

   1. Obtinerea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor
   2. Obtinerea acordului si autorizatiei de mediu
   3. Obtinerea avizului si autorizatiei sanitare
   4. Obtinerea certificatului de urbanism
   5. Obtinerea autorizaţiei de construire
   6. Accesare fonduri de finantare
   7. Organizarea licitaţiilor de achizitii publice

 

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar