Dirigentie de santier

SC ECOROM SRL oferă servicii de dirigenţie de şantier pentru urmatoarele domenii :

 

   1. Construcţii
   2. Reţele edilitare de alimentare cu apa şi canalizare, staţii de tratare şi staţii de epurare
   3. Statii de potabilizare (tratare apa potabila)
   4. Statii de epurare ape uzate menajere
   5. Statii de epurare ape uzate industriale
   6. Drumuri
   7. Instalatii electrice

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar