Prezentare S.C. Ecorom S.R.L. – Tg.Mureş

Firma S.C. ECOROM S.R.L., înfiinţată în anul 1998, are ca domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi execuţie de lucrări de protecţia mediului, în special protecţia calităţii apelor şi gospodărirea apelor, respectiv:

  • Tratarea apelor în vederea potabilizării sau obţinerii apelor de folosinţă industrială
  • Distribuţia apei (sisteme de alimentare cu apă potabilă şi industrială)
  • Managementul apelor meteorice
  • Epurarea apelor uzate orăşeneşti şi industriale
  • Canalizarea apelor uzate menajere si industriale

Realizăm documentaţii tehnice necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire ale apelor si protectia mediului, pentru toate categoriile de activităti economice, inclusiv exploatare agregate minerale, este un alt segment important al activitătii.

Executam lucrari de videoinspectie pe retele de canalizare.

Efectuam serviciile de dirigentie de santier si asistenta tehnica pentru implementarea investitiilor edilitare si de constructii.

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar.

Societatea SC ECOROM SRL este certificată pentru Sistemul de Management al Calităţii, şi pentru Sistemul de Management de Mediu , respectiv SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

Personalul firmei S.C. ECOROM S.R.L. este compus din specialişti cu înaltă calificare în domeniul protecţiei calităţii apelor, ei participând la cursuri de specializare în domeniile amintite, cu o experienta de peste 20 ani in domeniu.

Pe lângă preocuparea continuă de perfecţionare şi specializare, specialiştii S.C. ECOROM S.R.L. au depus în cursul timpului un efort susţinut privind participarea la activităţi de cercetare - dezvoltare, ei fiind autori sau coautori la numeroase lucrări ştiinţifice prezentate la sesiuni şi conferinţe organizate de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi Asociaţia Română a Apei. 

Societatea SC ECOROM SRL, execută lucrări cu predare la cheie, in domeniu gospodaririi apelor (epurare ape uzate, tratare apă potabilă) de la proiectare la construcţii şi furnizare utilaje, la asistenţă în exploatarea acestora.

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar