Consultanta si asistentă tehnică:

SC ECOROM SRL oferă următoarele servicii de consultantă si asistentă, in domeniile evidentiate la capitolele precedente:

  1. Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor de alimentare cu apă, canalizare ape uzate, staţii de epurare ape uzate, staţii de potabilizare (tratare apă potabiilă)
  2. Asistenţă tehnică la punerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apă, canalizare ape uzate, staţii de epurare ape uzate, staţii de potabilizare (tratare apă potabiilă)
  3. Asistenţă tehnică pentru optimizarea functionării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare  ape uzate, staţii de epurare ape uzate, staţii de potabilizare (tratare apă potabiilă)
  4. Intocmirea instrucţiunilor si a manualului de exploatare pentru sisteme de alimentare cu apă, canalizare ape uzate, staţii de epurare ape uzate, staţii de potabilizare (tratare apă potabiilă)
  5. Instruirea personalului de intretinere si exploatare pentru sistemele de alimentare cu apă. canalizare ape uzate, staţii de epurare ape uzate, staţii de potabilizare (tratare apă potabiilă)

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar