Referinte pentru lucrării de executie

Lista cu principalele lucrări de alimentare cu apă, tratare apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere şi executate de către societatea SC Ecorom SRL-TG.-Mureş, (realizate in perioada 2000-2006):

 • STAŢIE DE EPURARE, SECŢIE DELENI, ROMGAZ, JUD. MUREŞ- Execuţia şi punerea in funcţiune a staţiei de epurare.
 • STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, SC INDUSTRIALA GROUP -SĂRMAŞ SA, JUD. HARGHITA - Execuţia şi punerea in funcţiune a staţiei de epurare.
 • STAŢIE DE PREEPURARE APE UZATE-SPITALUL CLINIC TBC-TG.-MUREŞ - Execuţie şi punerea in funcţiune
 • STAŢIE DE TRATARE APĂ – SECŢIA FILITELNIC, ROMGAZ, JUD. MUREŞ - Proiectare, Execuţie şi punerea in funcţiune.
 • STAŢIE DE EPURARE APE UZATE SC GEOSEF SRL - FABRICA DE PRELUCRARE A LEMNULUI, LOC. IDECIU DE JOS, JUD. MUREŞ – Execuţie şi punerea in funcţiune.
 • STAŢII DE POMPARE APE UZATE IN JUD. MUREŞ, BRĂIL, SIBIU. - Execuţie şi punerea in funcţiune
 • STAŢIE DE EPURARE MACANO BIOLOGICĂ PENTRU EPURAREA APELOR UZATE SC GRIVCO AGRO SA - Execuţie şi punerea in funcţiune
 • STAŢIE DE EPURARE BIOLOGICĂ, SEPARATOR DE GRASIMI, BAZIN DE STOCARE SC KOKELTAL SRL – Execuţie şi punerea in funcţiune
 • STAŢIE DE INJECŢIE ŞI POMPARE APE UZATE NOUL SĂSESC SNGN ROMGAZ SUC. MEDIAŞ - Execuţie şi punerea in funcţiune
 • STAŢII DE POMPARE APE UZATE ÎN JUDEŢUL MUREŞ - Execuţie şi punerea in funcţiune
 • INSTALAŢIE TEHNOLOGICĂ PENTRU STAŢIE DE EPURARE MECANO BIOLOGICĂ PENTRU APE UZATE SC SANAGRA SA - execuţie şi furnizare instalaţii
 • MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA STAŢIEI DE EPURARE DIN ORAŞUL INEU JUD ARAD - execuţie şi furnizare instalaţii
 • STAŢIE DE EPURARE UNITATE DE PROCESARE A CĂRNII, SC MONTANA POPA SRL BLAJ - execuţie şi furnizare instalaţii
 • STAŢIE DE EPURARE APE UZATE DE LA FABRICA DE PREPARATE CARNE SC CIA ABOLIV SRL, LOC MIHAI VITEAZUL, JUD CLUJ - execuţie
 • STAŢIE EPURARE MONOBLOC APE UZATE FECALOID MENAJERE, SC NMN TURISM ODORHEIU SECUIESC – execuţie
 • STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE ŞI TEHNOLOGICE - FABRICA DE PROCESARE LAPTE S.C. LACTATE CH S.R.L. SÂNMICLĂUŞ- JUD. ALBA

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar