Tipul sistemelor de proiectare

Oferim servicii de proiectare pentru:

 

 A. Sisteme noi in domeniile:

 

   • Alimentare cu apă potabilă.
   • Tratare ( potabilizare ) apă
   • Canalizare ape uzate menajere şi industriale
   • Epurare ape uzate menajere
   • Epurare ape uzate industriale
   • Staţii de pompare
   • Traversări cu conducte a cursurilor de apă
   • Lucrări de protecţia mediului
   • Lucrări de protecţie a apelor
   • Ferme de animale
   • Edificii sociale

 

 B. Reabilitarea, retehnologizarea si modernizarea sistemelor existente de:

 

   • Alimentare cu apă potabilă.
   • Tratare ( potabilizare ) apă
   • Canalizare ape uzate menajere şi industriale
   • Epurare ape uzate menajere
   • Epurare ape uzate industriale
   • Staţii de pompare
   • Traversări cu conducte a cursurilor de apă
   • Lucrări de protecţia mediului
   • Lucrări de protecţie a apelor
   • Ferme de animale
   • Edificii sociale

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar