Tipul proiectelor

Realizăm toate fazele de proiectare pentru domeniile si sistemele evidentiate:

  • Proiect tehnologic
  • Studiu de pre fezabilitate
  • Studiu de fezabilitate
  • Proiect tehnic si detalii de executie

 

 

Societatea SC ECOROM SRL deţine CERTIFICAT eliberat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cf. Ordinului nr.589/2005, pentru proiectare, consultanţă in domeniul hidroedilitar,documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiei de gospodăririi apelor, precum şi pentru execuţia lucrărilor in domeniul hidroedilitar